PROJEKTY

Organizujemy warsztaty terapeutyczne, edukacyjne i kulturalne dla dzieci i ich rodziców z lokalnej społeczności w celu wzmocnienia wzajemnych relacji i promocji szacunku do zwierząt.

Oprócz gospodarstwa na wsi w Rodzonem prowadzimy pracownię edukacyjną na rynku Starego Miasta w Golubiu-Dobrzyniu. W obu lokalizacjach stworzyliśmy przestrzenie, gdzie dzieci i ich rodzice oraz zwierzęta będące pod opieką Fundacji, mogą wspólnie spędzać wolny czas oraz uczestniczyć w ciekawych projektach.

 

Ofrganizujemy m.in.:

  • zooterapię;

  • arteterapię;

  • edukację ekologiczną i przyrodniczą;

  • zabawy i warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną i społeczną;

  • warsztaty skupienia i uważności;

  • spotkania międzypokoleniowe;

  • wydarzenia kulturalno-artystyczne.

Zobacz jakie projekty ostatnio zrealizowaliśmy

Psiedukacja Między Równymi

od 2018 r.

Zajęcia edukacyjne z elementami dogoterapii dla szkół i przedszkoli z powiatu golubsko-dobrzyńskiego organizowane zarówno w pracowni fundacji jak i z dojazdem do szkół i przedszkoli.

Sesje zdjęciowe

od 2018 r.

Bezpłatne sesje zdjęciowe tematyczne i okolicznościowe. Zdjęcia obrabiane graficznie. Proejkt promujący ochronę zwierząt, budowanie pozytywnych relacji rodzinnych i międzyludzkich..

Pies Czarny, Los Marny

09 - 12.2018 r.

Zajęcia edukacyjne, warsztaty dogoterapii i atreterapii dla grup szkolnych i przedszkolnych z powiatu golubsko-dobrzyńskiego zakończone konkursem plastycznym.

Arteterapia na Rynku

07.2019 r.

Miesięczny, wakacyjny cykl zajęć dla grupy dorosłych i dzieci niepełnosprawnych z przedszkoli terapeutycznych i ośrodków pomocy społecznej...

Spontaniczni & ekograficzni

09 - 12.2018 r.

Zajęcia, które są połączeniem ekologii, grafiki i upcyclingu dla dzieci i młodzieży prowadzone w siedzibie Fundacji Inter Pares w Rodzonem na terenie Natura 2000 nad rzeką Drwęcą.

Ferie z Fundacją

27.01.2020 r. - 01. 02. 2020 r.

Tygodniowe ferie dla grupy 10 dzieci z golubskiego rynku. Zajęcia prowadzone w Pracowni Między Równymi. Warsztaty arteterapii, zooterapii, kulturalno-rozrywkowe, karaoke.

Kolorowe Lato na Rynku

08. 2018 r.

Warsztaty profilikatyki uzależnień I przemocy w rodzinie w opraciu o kynoterapię, arteterapię I zajęcia sportowe.

Zooterapia nad Drwęcą

09 - 12.2018 r.

Zajęcia dla mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego, skierowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz cierpiących na depresję, adhd, wykazujących zaburzenia emocjonalne.

Wielki obraz emocji

09 - 12.2018 r.

Zajęcia plastyczne międzypokoleniowe w wielkim formacie zorganizowane w Pracowni Między Równymi dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z Golubia-Dobrzynia i okolic zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ach, te emocje!

09 - 12.2018 r.

Zajęcia plastyczne międzypokoleniowe malarstwa sztalugoego zorganizowane w Pracowni Między Równymi dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z Golubia-Dobrzynia i okolic zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Moje zwierzę

10.2019 r. - 01. 2020 r.

Zajęcia zostały zorganizowane dla grupy 20 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim w Pracowni Między Równymi na rynku w Golubiu-Dobrzyniu.

Farma Graficzna

od 2018 r.

Studio graficzne - działaność gospodarcza Fundacji Inter Pares. Zatrudnia 3 osoby wykluczone społecznie. Realizuje reklamowe projekty graficzne. Dochód ze studia przeznaczony jestn a cele statutowe Fundacji.

FUNDACJA INTER PARES

Rodzone 25, 87-404 Radomin

REGON: 369701745
NIP: 503 008 14 19
KRS: 0000723329

​FACEBOOK

@fundacjainterpares, @adopsiaki

INSTAGRAM

www.instagram.com/fundacjainterpares/

​KONTO

MBank 62 1140 2004 0000 3002 7754 4765

PAYPAL

biuro@interpares.org.pl