top of page
Ach, te emocje!

Zajęcia plastyczne międzypokoleniowe w wielkim formacie zorganizowane w Pracowni Między Równymi dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z Golubia-Dobrzynia i okolic zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cykl spotkań podczas których pary rodzic - dzieckowspólnie malują obrazy. Każda praca odpowiada oddzielnej emocji. Każda emocja w postaci martwej natury jest najpierw omawiana i analizowana. W oparciu o ta analizę para dobiera adekwatne figury i kolory żeby jak najdokładniej wyrazić daną emocję w postaci plastycznej kompozycji.

Celem zajęć jest m.in.: rozwój świadomości emocjonalnej, budowanie więzi międzypokoleniowych, twórcze spędzenie wspólnego czasu, oderwanie od szarej rzeczywistości, ekspresja twórcza i emocjonalna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Zajęcia finansowane były ze środków Fundacji Inter Pares zebranych z darowizn I zbiórek.

bottom of page