top of page
Wielki Obraz Emocji

Zajęcia plastyczne międzypokoleniowe w wielkim formacie zorganizowane w Pracowni Między Równymi dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z Golubia-Dobrzynia i okolic zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cykl spotkań podczas których grupa współtworzy abstrakcyjny obraz wielkości 3 x 6 m. Każda praca odpowiada oddzielnej emocji. Każda emocja jest najpierw omawiana i analizowana. W oparciu o ta analizę grupa dobiera adekwatne figury i kolory żeby jak najdokładniej wyrazić daną emocję w postaci plastycznej kompozycji.

Celem zajęć jest m.in.: rozwój świadomości emocjonalnej, budowanie więzi międzypokoleniowych, twórcze spędzenie wspólnego czasu, oderwanie od szarej rzeczywistości, ekspresja twórcza i emocjonalna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Zajęcia finansowane były ze środków Fundacji Inter Pares zebranych z darowizn I zbiórek.

bottom of page