Wielki Obraz Emocji

Zajęcia plastyczne międzypokoleniowe w wielkim formacie zorganizowane w Pracowni Między Równymi dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z Golubia-Dobrzynia i okolic zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cykl spotkań podczas których grupa współtworzy abstrakcyjny obraz wielkości 3 x 6 m. Każda praca odpowiada oddzielnej emocji. Każda emocja jest najpierw omawiana i analizowana. W oparciu o ta analizę grupa dobiera adekwatne figury i kolory żeby jak najdokładniej wyrazić daną emocję w postaci plastycznej kompozycji.

Celem zajęć jest m.in.: rozwój świadomości emocjonalnej, budowanie więzi międzypokoleniowych, twórcze spędzenie wspólnego czasu, oderwanie od szarej rzeczywistości, ekspresja twórcza i emocjonalna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Zajęcia finansowane były ze środków Fundacji Inter Pares zebranych z darowizn I zbiórek.

FUNDACJA INTER PARES

Rodzone 25, 87-404 Radomin

REGON: 369701745
NIP: 503 008 14 19
KRS: 0000723329

​FACEBOOK

@fundacjainterpares, @adopsiaki

INSTAGRAM

www.instagram.com/fundacjainterpares/

​KONTO

MBank 62 1140 2004 0000 3002 7754 4765

PAYPAL

biuro@interpares,.org.pl