top of page
Kolorowe lato na rynku

Projekt pt. “Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w powiązaniu z realizację zadań zawartych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży: pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także świetlicowe z elementami profilaktyki uzależnień, w tym ponadpodstawowych, w tym dla dzieci ze środowisk zagrożonych probleme alkoholowym, na czas wypoczynku letniego.”

Projekt zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta Golub-Dobrzyń, Świetlicą Socjoterapeutyczną w Golubiu-Dobrzyniu I Przedszkolem Niepublicznym Wróbelek. Zajęcia dla grupy 25 osób, odbywające się 5 dni w tygodniu, trwające miesiąc. Warsztaty profilikatyki uzależnień I przemocy w rodzinie w opraciu o kynoterapię, arteterapię I zajęcia sportowe.

Projekt finansowany ze środków publicznych Gminy Miasta Golub-Dobrzyń oraz środków Fundacji Inter Pares zebranych z darowizn I zbiórek.

bottom of page