Kolorowe lato na rynku

Projekt pt. “Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w powiązaniu z realizację zadań zawartych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży: pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także świetlicowe z elementami profilaktyki uzależnień, w tym ponadpodstawowych, w tym dla dzieci ze środowisk zagrożonych probleme alkoholowym, na czas wypoczynku letniego.”

Projekt zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta Golub-Dobrzyń, Świetlicą Socjoterapeutyczną w Golubiu-Dobrzyniu I Przedszkolem Niepublicznym Wróbelek. Zajęcia dla grupy 25 osób, odbywające się 5 dni w tygodniu, trwające miesiąc. Warsztaty profilikatyki uzależnień I przemocy w rodzinie w opraciu o kynoterapię, arteterapię I zajęcia sportowe.

Projekt finansowany ze środków publicznych Gminy Miasta Golub-Dobrzyń oraz środków Fundacji Inter Pares zebranych z darowizn I zbiórek.

FUNDACJA INTER PARES

Rodzone 25, 87-404 Radomin

REGON: 369701745
NIP: 503 008 14 19
KRS: 0000723329

​FACEBOOK

@fundacjainterpares, @adopsiaki

INSTAGRAM

www.instagram.com/fundacjainterpares/

​KONTO

MBank 62 1140 2004 0000 3002 7754 4765

PAYPAL

biuro@interpares.org.pl