top of page
Klub Młodzieżowy "Nad Drwęcą"

Klub Młodzieżowy dla 16 dzieci w wieku od 6 do 18 lat, z powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Zajęcia prowadzone w siedzibie Fundacji Inter Pares w Rodzonem od 05.2021r. do 04.2022 r.

W klubie realizowane są:

- spotkania i zajęcia edukacyjne ze zwierzętami – podopiecznymi Fundacji Inter Pares;

- warsztaty zooterapii i terapii zajęciowej;
- spotkania z Native Speakerami i konwersacje z języka angielskiego;
- zajęcia sportowo-ruchowe;
- warsztaty artystyczno-graficzne;
- spotkania z psychologiem;
- pomoc w nauce;
- wyjazdy edukacyjne;
- imprezy tematyczne.

Celem projektu jest:

Zwiększenie aktywności społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przez stworzenie Klubu Młodzieżowego "Nad Drwęcą"

Klub Młodzieżowy dofinansowany jest z Funduszy Europejskich dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy".

Dofinansowanie projektu z UE:

50 000 zł

2431.jpg
index.jpg
klub_nad_drweca_plakat2.jpg
bottom of page