SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DANE KONTAKTOWE

FUNDACJA INTER PARES - siedziba

Rodzone 25, 87-404 Radomin

MBank
62 1140 2004 0000 3002 7754 4765
REGON: 369701745
NIP: 503 008 14 19
KRS: 0000723329

PRACOWNIA EDUKACYJNA
MIĘDZY RÓWNYMI

FARMA GRAFICZNA

ul. Rynek 15, 87-400 Golub-Dobrzyń

+48 724 311 625

biuro@interpares.org.pl

Iwona Sawicka

Prezes Fundacji Inter Pares

+48 724 311 625

iwona@interpares.org.pl

Nina Mocior

Wiceprezes Fundacji Inter Pares

+48 728 852 088

nina@interpares.org.pl

 

FUNDACJA INTER PARES

Rodzone 25, 87-404 Radomin

REGON: 369701745
NIP: 503 008 14 19
KRS: 0000723329

​FACEBOOK

@fundacjainterpares, @adopsiaki

INSTAGRAM

www.instagram.com/fundacjainterpares/

​KONTO

MBank 62 1140 2004 0000 3002 7754 4765

PAYPAL

biuro@interpares,.org.pl