AZYL DLA ZWIERZĄT

Od 2014 r. pomagamy bezdomnym i porzuconym psom w okolicach Golubia-Dobrzynia. Nasz siedziba mieści się na wsi, w pobliżu lasu, z dala od większych skupisk ludzkich. Od lat znajdujemy wokół naszej wsi porzucone psy, które zostały wywiezione do lasu przez nieodpowiedzialnych ludzi. Zjawisko to nasila się szczególności w okresie przed wakacjami i po świętach. Bierzemy takie biedy pod opiekę, zapewniając im bezpieczne schronienie, stały dostęp do odpowiedniego pożywienia  i opiekę weterynaryjną w naszym azylu. Zajmujemy się też procedurami adopcyjnymi: szukamy im domów i pilnujemy żeby trafiły w bezpieczne miejsce do kochających ludzi.

Dodatkowo współpacujemy z niektórymi lokalnymi przechowalniami gminnymi, skąd zabieramy psy schorowane, stare lub niepełnosprawne, które wymagają specjalistycznej opieki. Niektóre z nich zostają z nami do końca swoich dni, innym udaje się znaleźć dom stały u wspaniałych ludzi, którzy świadomie decydują się zaopiekować psim inwalidą lub seniorem.

Oprócz psów w naszym azylu mieszkają od również: konie, osły, krowa, koziołki, owce, kury, gęsi, szczury i króliki. Większość zwierząt mieszkających u nas została znaleziona, uratowana interwencyjnie
lub wykupiona z chowu przemysłowego.

Idea

Zależy nam na poprawie jakości życia zwierząt, na zapewnieniu im bezpiecznego schronienia i godnej starości. Ważne jest też dla nas żeby nasi zwierzęcy podpieczni mieli regularny konkakt z ludźmi. Wolontariusze i odwiedzające nas grupy nie tylko pomagają w opiece nad nimi, w ich socjalizacji ale też sami czerpią korzyści z terapeutycznego kontaktu z zwierzętami.

DSC_0643.jpg

W dużej mierze pomagamy zwierzętom w sposób bezpośredni: działaniami interwencyjnymi, zapewnianiem domów tymczasowych, opieką weterynaryjną i nadzorem procedur adopcyjnych, ale głównie chcemy pomagać poprzez dotarcie do źródła problemu złego traktowania zwierząt i ich bezdomności czyli poprzez edukację ludzi

 

Organizując różnego rodzaju programy edukacyjne i kulturalne, plastyczne, warsztaty rozwijające świadomość emocjonalną, spotkania promujące odpowiedzialność społeczną oraz wrażliwości na los zwierząt, skierowane głównie do dzieci i młodzieży, chcemy zwiększyć szanse na to, że następne pokolenia będą lepiej traktować nie tylko zwierzęta ale też siebie nawzajem.

DSC_0506.jpg

KTO U NAS MIESZKA

STALI MIESZKAŃCY

 

Mieszka z nami na stałę pokaźna grupka zwierzaków. Powody dla których nie są do adopcji są bardzo różne: niektórym nie pozwalają na to problemy zdrowotne, niektóre dochodzą do siebie po ciężkich przeżyciach i dopiero uczą się towarszystwa człowieka, inne pełnią rolę zooterapeutów lub towarzyszą nam podczas róznorodnych warsztatów.

 

Mieszkające u nas zwierzęta pomagają nam w naszych działaniach. Pomagają nam głównie swoją obecnością i nigdy nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej. Żadne zwierzę nigdy nie jest zmuszane do kontaktu z odwiedzającymi nas ludźmi wbrew własnej woli.

Kaprys

Leon

Malina

Boguś

Michał, Ania & Pogusia

Okoń

Napoleon i jego harem

Dzidziuś

Brenda

Owce

Aprylis

Oscypek

Zosia

Etna

Hugo

Tofi, Nugat & Karmel

Lodzia

Gęsi

Knieja

Wiosna

FUNDACJA INTER PARES

Rodzone 25, 87-404 Radomin

REGON: 369701745
NIP: 503 008 14 19
KRS: 0000723329

​FACEBOOK

@fundacjainterpares, @adopsiaki

INSTAGRAM

www.instagram.com/fundacjainterpares/

​KONTO

MBank 62 1140 2004 0000 3002 7754 4765

PAYPAL

biuro@interpares.org.pl