ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Pracownia Edukacyjna Między Równymi

Pracownia Edukacyjna Między Równymi

Organizujemy warsztaty edukacyjne i spotkania kulturalne dla dzieci i ich rodziców z lokalnej społeczności w celu wzmocnienia wzajemnych relacji i promocji szacunku do zwierząt.

Prowadzimy pracownię edukacyjną na rynku Starego Miasta w Golubiu-Dobrzyniu. Stworzyliśmy miejsce, gdzie dzieci i ich rodzice oraz zwierzęta będące pod opieką Fundacji, mogą wspólnie spędzać wolny czas oraz uczestniczyć w ciekawych spotkaniach i warsztatach. Oferujemy m.in.:

  • zabawy i warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną i społeczną;

  • zajęcia plastyczne;  

  • zooterapię;

  • warsztaty skupienia i uważności;

  • spotkania multikulturalne;

  • wydarzenia kulturalno-artystyczne.

Galeria